Privacy Policy

Privatlivspolitik

Vi behandler personoplysninger og har derfor denne privatlivspolitik, hvor du kan læse til hvilke formål og

hvordan vi behandler dine personoplysninger. Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede interesser.

Dksha (herefter foreningen) er en foreningen under Asha. Vi arbejder for:

• at udvikle og udbrede samspillet mellem hest og menneske med fokus på sikkerhed for begge parter, trivsel og sundhed for hesten og harmoni mellem alle

• at være en effektiv interesseorganisation for foreningen og deres medlemmer

• at varetage foreningens interesser i forhold til nationale og internationale organisationer.

For at foreningen kan udføre disse opgaver, er vi nødt til at have viden om vores medlemmer, frivillige og ryttere. Nedenfor kan du læse om, hvilke personoplysninger vi registrerer om dig, hvad vi bruger personoplysningerne til samt dine rettigheder herved.

DATAANSVARLIG

Foreningen er ansvarligt for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget fra dig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

FORMÅL MED BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Dine personoplysninger behandles til følgende formål:

• kontakt til foreningen, frivillige og de af klubben oplyste kontaktpersoner med informationer, der er relevante for den funktion, du varetager i foreningen.

• afholdelse af arrangementer af en hver art som foreningen afholder

• planlægning, afholdelse og kontakt vedrørende foreningens clinics, shows og sociale arrangementer

• udsendelse af nyhedsbreve og materialer

• kontakt til dig om relevante forhold for ryttere

• brug af billeder taget i og omkring ridebanen

• registrering af rytterklassificering samt udveksling af dette med Asha

• eventuel registrering på en eller flere ranglister

• opbevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og historiske formål – som fx danmarksmestre eller lignende

• udstedelse og fremsendelse af officialskort til officials

VI BEHANDLER PERSONOPLYSNINGER PÅ

foreningens medlemmer

Vi behandler alene almindelige personoplysninger i form af fødselsdato, navn, adresse, telefonnumre, e-mail og funktion i foreningen.

Foreningens bestyrelsessammensætning er offentligt tilgængeligt med visning af almindelige personoplysninger.

Foreningens frivillige

Vi behandler alene almindelige personoplysninger i form af fødselsdato, navn, adresse, telefonnumre, e-mail og funktion som frivillig. Din funktion som frivillig er offentligt tilgængeligt med visning af almindelige personoplysninger. I forbindelse med refusion af udgifter og udbetaling af kørselsgodtgørelse vil vi tillige registrere CPR nummer og bankkonto.

For officials vil der også ske registrering af kvalifikationer, kursusdeltagelse og evt. evalueringer/klager af relevans for funktionen som official.

Ryttere

Vi behandler alene almindelige personoplysninger i form af fødselsdato, navn, adresse, telefonnumre, e-mail og rytterstatus. På foreningen til en hver tild officielle hjemmeside vil dit navn, din rytterstatus og dine stævneresultater fremgå synligt for alle. Din e-mail, adresse, telefonnummer og fødselsdato vil ved stævnetilmelding blive tilgængelig for danske stævnearrangører og asha

Såfremt du bliver udtaget til en elitetrup eller rider internationalt, registrerer vi yderligere en række oplysninger om dig til brug for deltagelse i turneringer, træningssamlinger såvel som billede, trænings- og testresultater, foto- og videooptagelser.

Kursusdeltagere

Vi behandler alene almindelige personoplysninger i form af fødselsdato, navn, adresse, telefonnumre, e-mail med registrering af kursus deltagelse samt eventuel afledt kvalifikation.

SÅ LANG TID OPBEVARER VI DINE OPLYSNINGER

Vi opbevarer dine oplysninger, så længe vi har et sagligt behov for det. Det betyder bl.a., at når du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev, opbevarer vi dine oplysninger, indtil du framelder dig servicen.

Vi opbevarer desuden dine oplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde foreningen og Asha forpligtelser over for dig som bruger og for at opfylde loven. Det gælder f.eks. forbindelse med bogføringslovens regler om opbevaring af bogførings materiale i 5 år.

SÅDAN BRUGER VI TREDJEPARTSCOOKIES

Cookies, som foreningen ikke selv placerer i din browser, men som vi har givet mulighed for, at andre parter kan placere i din browser, kan betegnes som ”tredjepartscookies”, fordi de er placeret af tredje parter. De data der i den forbindelse indsamles, ser vi ikke hos Forbundet. De eksterne leverandører, vi anvender, har vi alle indgået databehandleraftaler med i overensstemmelse med databeskyttelsesloven.

Cookies til statistik

Vi anvender cookies til statistiske formål. Cookies hjælper os med at få overblik over dit besøg på hjemmesiden,

herunder at gennemføre markedsundersøgelser, undersøge hvor mange besøgende vi har på hjemmesiden, undersøge hvordan brugerne færdes på hjemmesiden, så vi løbende kan optimere og målrette hjemmesiden til dine behov og interesser.

Markedsføring

Vi viser bannerreklamer på vores hjemmeside. Reklamerne målrettes ved cookies. De cookies, der i den forbindelse placeres på din computer eller i din webbrowser, vil typisk indsamle oplysninger omkring din IP-adresse, din navigering på vores hjemmeside, og eksempelvis hvorvidt du anvender en computer, en tablet eller en mobil. Oplysningerne bruges til at målrette annoncer, så du møder de annoncer, der er mest relevante for dig. Vores udbyder af bannerannoncører, holdsport.dk

Du kan læse mere om, hvilke typer cookies disse partnere anvender ved at klikke på manage preference nederst til venstre og klikke på cookie details for målrettede cookies.

AFVISNING AF COOKIES

Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ved at klikke på manage preferences (se nederst til venstre på din browser) og fravalge de cookies, vi anvender. Vær opmærksom på, at hvis du gør det, vil du ikke kunne se annoncer tilpasset dig. Du vil ligeledes kunne klikke på manage preferences (se nederst til venstre på din browser) og tilpasse de cookies, som vi indhenter.

SLETNING AF COOKIES

Vi håber, du forsat vil give os mulighed for at reklamere målrettet, men du har altid mulighed for at fravælge cookies i din egen browser.

RETTIGHEDER

I forbindelse med foreningen behandling af dine personoplysninger, har du følgende rettigheder:

Ret til indsigt i hvilke personoplysninger foreningen behandler om dig

Du har ret til at få indsat i de oplysninger, som vi behandler om dig. Foreningen vil normalt svare indenfor 1 måned

Ret til at få berigtiget fejlagtige oplysninger

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til at få slettet oplysninger, som ikke længere er relevante

Foreningen gemmer dine indtastede oplysninger, så længe der er et sagligt formål med opbevaringen. Dette er f.eks. tilfældet, hvis du tidligere har haft været medlem, men i en periode ikke opretholder denne. Her vil foreningen gemme dine oplysninger i tilfælde af, at du i fremtiden ønsker at tegne medlemskab igen. Såfremt du ikke ønsker, at forbundets skal opbevare dine personoplysninger, når du ikke længere er aktiv (rytter, bestyrelsesmedlem, udvalgsmedlem etc.), kan du til enhver tid bede os om at anonymisere dine oplysninger. Der er ikke mulighed for sletning. Jf. ashas fællesbestemmelser af opnåede resultater i foreningen eller asha

Ret til at gøre indsigelse mod uberettiget behandling

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at klage til Datatilsynet

Datatilsynet, Borgergade 28, 5., DK-1300 Copenhagen, www.datatilsynet.dk, E-mail: dt@datatilsynet.dk, Telefon: +45

3319 3200).

Gøre brug af dine rettigheder

Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder efter databeskyttelseslovgivningen kan du kontakte foreningen på følgende

måder:

Mail: kika2@me.com