Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling


Dato: lørdag d.19/2-2022 Kl.14.00 på Lundebakkevej 4 4684
Holmegaard.


I overensstemmelse med DKSHA´S vedtægter indkaldelse til
generalforsamling med dagsorden.


Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 3. Årsregnskab.
 4. Indkomne forslag.
  Sendes senest 14 dage før til mail kika2@me.com
 5. Valg af formand.
  Klaus Kielnhofer modtager genvalg
 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
  Anna Ahl Johansen modtager genvalg
  Jette Laubacher modtager genvalg
 7. Valg af 2 suppleanter.
  Maria Berg modtager genvalg
  Ulla Wind modtager ikke genvalg
  Der vil være sodavand, sandwich, kaffe/te og kage.
  Vel mødt
  Med venlig hilsen Bestyrelse